Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/2593178

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL

 

(továbbiakban: ÁSZF vagy szabályzat)

 

Szolgáltató:     Balogh attila egyéni vállalkozó

rövídített név: Balogh Attila Ev.

székhely:         1205 Budapest, Bádogos utca 51.fsz 11.

cégjegyzékszám: 32598884

adószám:        66199379-2-43

képviselet:      Balogh Attila

ügyfélszolgálat: 1205 Budapest, Bádogos utca 51.fsz 11.

telefon:           +36 30 259 3178

email cím:       haiduceramics@gmail.com

 

Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés lényeges feltételeit.

I. Termékek, szolgáltatások

Az egyéni vállakozás 2012-ben kezdte meg a működését, kerámia fenőkövek gyártásával.

 

Termékeink: Kerámia alapú korund vagy szilicium karbid csiszolóanyagot tartalmazó fenőeszközök készítése és kiskereskedelmi és nagykereskedelmi forgalmazása.

Cégünk termékei webshopon keresztül érhetőek el ügyfeleink részére.

II. Szerződés létrejötte

A Szerződés (azon termékek és szolgáltatások vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek) a Szolgáltató (webáruház) internetes felületén történő megrendelés leadásával és a leadott megrendelés Szolgáltató által a Vásárló részére (a Vásárló által megadott email címre) történő visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a megrendelés leadása, egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadását jelenti.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy azon termékek és szolgáltatások vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek, a megrendelés telefonon történjen leadásra a Szolgáltató részére, amely esetben a tárgyi szerződés (a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett) a Szolgáltató által a Vásárló részére elektronikusan (emailen) megküldött ajánlat elfogadásával (emailen történő visszaigazolásával) jön létre.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy azon termékek és szolgáltatások vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek, a megrendelés az üzletben személyesen történjen leadásra a Szolgáltató részére, amely esetben a tárgyi szerződés (a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett) a Szolgáltató által a Vásárló részére elektronikusan (emailen) megküldött ajánlat elfogadásával (emailen történő visszaigazolásával) jön létre.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy természetesen lehetőség van arra is, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett üzletekben, az abban található termékeket a Vásárló készpénzben, bankkártyával megvásárolja, amely esetben a tárgyi szerződés (a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett) a termék ellenértékének megfizetésével és a termék Vásárló részére történő átadásával jön létre.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy azon szolgáltatások kosárba helyezése, amelyeknél „ajánlat kérése” ikon jelenik meg, a szolgáltatás vonatkozásában a szerződés kizárólag abban az esetben jön létre a felek között, amennyiben a Vásárló a Szolgáltató ajánlatát elfogadja, emailen visszaigazolja.

Az áruházban feltüntetett árak a tárgyi termék, szolgáltatás érvényes fogyasztói árát jelölik. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, a Szolgáltató az termék, áru elküldése, a szolgáltatás teljesítése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval (megrendelővel). A kapcsolatfelvételt követően a tárgyi megrendelést a Szolgáltató mindaddig nem tekinti érvényesnek, ameddig a tényleges fogyasztói ár elfogadása vonatkozásában a Vásárló (megrendelő) egyértelműen nem nyilatkozik.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy a webáruházban fel nem tűntetett, a Szolgáltató által a jelen ÁSZF I./ pontjában megjelölt szolgáltatásokat is megrendelje a Vásárló, amely esetben a Vásárló és a Szolgáltató között a szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Szolgáltató által – a Vásárló előzetes megkeresését követően megküldött – ajánlatát a Vásárló elfogadja (emailben visszaigazolja), vagy a felek külön íven szövegezett, írásbeli szerződést kötnek.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termékek vonatkozásban létrejött szerződések esetében a termék átadásának feltétele a termék vételárának a jelen ÁSZF VI./ pontjában foglaltak szerinti teljesítése, szolgáltatás megrendelése esetén pedig - eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a szolgáltatás ellenértékét (vételárát, vállalkozási díját) a Vásárló legkésőbb a szolgáltatás elvégzésének, teljesítésének időpontjában köteles teljesíteni a Szolgáltató részére.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy termékek vételárát, a szolgáltatások ellenértékét – előzetes döntés alapján – készpénzben (előzetesen, vagy utánvéttel, illetve amennyiben a Vásárló személyesen a Szolgáltató üzleteiben vásárol az üzletben), átutalással (előzetesen), vagy bankkártyával/online (előzetesen vagy utánvéttel) módokon tudja teljesíteni a Szolgáltató részére. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vételár átutalással történő teljesítése esetén teljesítésének az minősül, ha a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásában meghatározott összeg a Szolgáltató fent megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.

III. Regisztráció

A webáruházban történő böngészés, informálódás nem, és az áruház virtuális kosarának használata sem követeli meg az előzetes regisztrációt. A webáruházban történő vásárláshoz sem feltétel az előzetes regisztráció. Ugyanakkor a www.nagyistvanerd.hu webáruházban lehetőség van regisztrációt követően saját profil létrehozására, adatokkal való feltöltésére, amely számos további kényelmi szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. Regisztrált felhasználóink a korábbi megrendelés adatainak újbóli (automatikus) megadását meglévő profiladataik felhasználásával egyszerűen és hatékonyabban tudják kezdeményezni egy esetleges újbóli vásárlás alkalmával. A regisztrációs folyamat során a regisztráló meg tudja adni a megrendelés teljesítéshez feltétlenül szükséges adatokat: szállítási adatokat, számlázási adatokat, mindeközben nyilatkozik arról, hogy elfogadja a tárgyi webáruház szerződési feltételeit (ÁSZF) és hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerinti feltételek mellett a Szolgáltató személyes adatokkal végzett adatkezeléséhez.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a webáruház (Szolgáltató) a számlázás erejéig szükséges, a vonatkozó jogszabályban meghatározott személyes adatokat az elévülési határidőig tárolja, a Vásárló email címét és telefonszámát pedig - az esetlegesen szükségessé váló gyártói javítások, visszahívások, karbantartások hatékony elvégezhetősége érdekében - vásárlás, szolgáltatás igénybevételét követő 3 évig.

IV. A megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés Szolgáltató által történő jóváhagyása (visszaigazolása) után, a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben a Vásárló módosítani, illetve törölni szeretné megrendelését, azt a jelen szabályzatban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a kiszállítás időpontját megelőző munkanapon 14.00 óráig.

V. Jogi kötelezettség vállalás

A Szolgáltató betart minden vonatkozó jogszabályi kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon IP címről sorozatosan kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményez a Vásárló, úgy a Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a vásárlói megrendelés elektronikus leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató nem igazolja vissza azt, úgy a tárgyi szerződés nem jön létre. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jelen bekezdésben megjelölt esetben sem a Vásárlót, sem a Szolgáltatót nem terhel- illetve illet meg semmilyen kötelezettség, jogosultság, igény vagy követelés a másik féllel szemben (a szerződés létrejöttének elmaradására tekintettel).

VI. Termék átadása, átvétele, szállítása

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy termékvásárlás esetén a termék Vásárló részére történő átadására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Vásárló a termék vételárát teljesítette a Szolgáltató (vagy a Szolgáltató jogán a kézbesítő, futár) részére.

 

A Szolgáltató kéri, hogy a Vásárló a megrendelt termék átadás-átvételekor, kézbesítésekor (futár útján történő és postai kézbesítésnél is) szíveskedjen megvizsgálni a termék csomagolását, illetve a terméket és az esetlegesen a terméken, vagy annak csomagolásán észlelt sérülés esetére kérje jegyzőkönyv felvételét. Vizsgálja meg, hogy a termék tartalmazza-e annak garancia jegyét. A termék, vagy a termék csomagolásának esetleges sérülése, illetve a garancia jegy hiánya esetén a csomagot, a terméket ne vegye át! A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módjában elfogadni!

 

A megrendelt termék átvételére sor kerülhet:

személyes átvétellel,

postai kézbesítéssel

futár útján történő kézbesítéssel (MPL Magyar Posta Logisztika Kft., DPD Hungária Kft., GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., Foxpost Zrt., Fürgefutár.hu Kft).

A megrendelt termék személyes átvételére a Szolgáltató 1205 Budapest Bádogos utca 51. szám alatt található ügyfélszolgálatán, előre személyesen, emailen vagy telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor. Személyes átvétel esetén a Vásárló a megrendelt termék vételárát a termék átvételével egy időben, egy összegben, készpénzben, vagy bankkártyával előzetesen (online) köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

 

Amennyiben a megrendelt termék átadására MPL Magyar Posta Logisztika Kft., DPD Hungária Kft., GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., Foxpost Zrt., Fürgefutár.hu Kft útján történő kézbesítéssel kerül sor, úgy Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – amennyiben a megrendelet termék készleten van - a szerződés létrejöttét követő munkanapon a Vásárló igényének (a megrendelésben rögzítetteknek) megfelelően postára adja, vagy a fent megjelölt futárszolgálatnak átadja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az át nem vett, a Szolgáltató részére visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót (megrendelőt) terheli. A csomag Vásárló részére történő újra, ismételt elküldésére kizárólag a szállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén kerülhet sor!

Szállítást (Magyar)ország egész területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

A kézbesítés, házhozszállítás díja – amennyiben előzetesen nem került megfizetésre - mindig a termék átvételekor, a helyszínen fizetendő. A kézbesítés, házhozszállítás díja minden esetben a Vásárlót terheli. A Vásárló a termék szállítási költségét (és a termék vételárát is) kizárólag magyar forintban fizetheti meg.

A megrendelt terméket csak a megrendelésben, illetve az az alapján kiállított számlában megjelölt Vásárló (a Vásárló képviseleti jogával rendelkező természetes személy, a Vásárló alkalmazottja), illetve az alábbiakban megjelölt alakban és tartalommal kiállított meghatalmazás útján a meghatalmazott veheti át.


A Vásárló teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított (azaz két tanú lakcímét, személyi azonosító okmányának azonosító jelét, számát tartalmazó és a két tanú által kék tollal aláírt),

a megrendelt termék adatait és a megrendelés sorszámát tartalmazó

meghatalmazás útján kijelölhet harmadik személyt (meghatalmazottat) a termék átvételére. A Vásárló által kijelölt harmadik személy meghatalmazott abban az esetben jogosult a termék átvételére, ha a meghatalmazás aláírt szkennelt példányát előzetesen (a kézbesítés megindítását megelőzően) megküldi azt a Szolgáltatónak.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy postai kézbesítés esetén kizárólag a posta által elfogadott, rendszeresített, aláírt meghatalmazás nyomtatvány útján van lehetőség a termék harmadik személy (meghatalmazott) által történő átvételére.

 

VII. Fotó megjelenés

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a weboldalán szereplő termékek fotói bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, így a termékek eltérhetnek a fotón ábrázolt megjelenéstől.

VIII. Hibás teljesítés

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján, a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések esetén fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy Vásárló (fogyasztó), aki a tárgyi szerződés megkötése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

IX. Kellékszavatosság

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye alapján választása szerint (kizárólag) javítást, vagy kicserélést igényelhet a Szolgáltatótól!

 

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról – a fentiekben megjelölt keretek között - másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló a fentiekben már részletezettek szerint fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az általános jogszabályi előírások alapján a Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló a fentiek szerint megadott definíció alapján fogyasztónak minősül, úgy a Vásárló (fogyasztó) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

X. A fogyasztó elállási joga adásvétel esetén

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben rögzítettek alapján, internetes vásárlások esetén a fogyasztó Vásárló jogosult a szerződéstől, a megrendelt termék átvételét követő 14 munkanap lejártáig írásos nyilatkozatának Szolgáltató részére történő megküldésével, indoklás nélkül az adásvételtől elállni, a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni.

 

A fentiekben körülírt esetben a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a megrendelt terméket kézhez vette. A Vásárló az átvétel dátumát kézbesítés esetén a postai csomagjegyzékkel, a futárszolgálat által kiállított dokumentummal, személyes átvétel esetén az átadás átvételi dokumentummal köteles és jogosult bizonyítani. A Vásárló fent körülírt elállása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett vételár teljes összeget legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül a Vásárlónak visszatéríteni. Vásárló a jelen pontban körülírt elállása esetén köteles kitölteni a Elállási nyilatkozat minta menü pont alatt található jegyzőkönyvet, amelyet köteles a Szolgáltató részére előzetesen emailben (vagy postai úton) megküldeni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy megtagadhatja a visszavételt (és így a termék vételárának visszafizetését), ha a csomagolás, illetve a termék sérült, vagy termék szennyezett!

XI. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztó Vásárlónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 

a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta,

a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó Vásárló felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

XII. Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

XIII. Kártérítési igény

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárlónak a termék hibás teljesítéséből eredően kára keletkezik, úgy a Szolgáltató (kötelezett) köteles megtéríteni a Vásárlónak (jogosultnak) a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a Szolgáltató a hibás teljesítést kimenti. Ezen kártérítési igény a kellékszavatossági jog érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Vásárló, mint jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény már elévült!

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a kártérítés mértékét, összegét korlátozza akként, hogy a Vásárló által a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kár összege nem haladhatja meg a Vásárló által megrendelt, illetve vásárolt termék vételárát (fogyasztói árát), kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetét.

XIV. Jogszavatosság

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a termékek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvben (Ptk-ban) foglalt jogszavatosságot vállal.

XV. Hírlevél

A Szolgáltató nem küld hírlevelet.

XVI. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a www.haidu.hu weboldalon történő közzétételekor lép hatályba. A módosított ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató weboldalára történő feltöltését követően igénybevételre kerülő szolgáltatások vonatkozásában kell irányadónak tekinteni. A Szolgáltató nem jogosult az ÁSZF-et visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosítani, azt csak szerződéses felek, azaz mindkét fél (Szolgáltató és Vásárló) beleegyezésével teheti meg.

XVII. Adatvédelem

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) rendelkezéseinek, „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a fentiekben körülírt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, a szükséges és ajánlott karbantartások elvégezhetősége, valamint a szerződésekkel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Szolgáltató kezelheti a szolgáltatást igénybe vevők (Vásárlók) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint a kapcsolattartást szolgáló adatokat. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából a fentieken túl kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához és a fent megjelölt törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy biztosítja a Vásárlók részére, hogy a Vásárlók a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhessék, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon megtekinthető, és a megrendelés Szolgáltató részére történő leadása, a Szolgáltató részére leadott ajánlatkérés, a Szolgáltatóval történő szerződéskötés egyben az adatvédelmi tájékoztató megismerését, elfogadását eredményezi.

XVIII. Felelősség

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy kizárja kártérítési felelősségét a termékek

 

nem megfelelő kezelésből,

a használati előírások be nem tartásából

eredő károk vonatkozásában.

 

A Szolgáltató kártérítési felelőssége – a fentiekben már rögzítetteken túl - jogcímtől függetlenül minden esetben legfeljebb a Vásárló által megrendelt, részére értékesített termék, szolgáltatás vételáráig (fogyasztói áráig) terjedhet.

 

Szolgáltató kizárja felelősségét:

 

az ún. következmény károk vonatkozásában,

a szállítási késedelem esetére.

Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa üzemeltetett weboldal és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből, illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot.

 

A Szolgáltató a weboldalán megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb gondossággal védi, állítja össze, illetve közli, ennek ellenére sem zárható ki, hogy esetleges szerkesztési, vagy egyéb okokból kifolyólag téves, félrevezető vagy hiányos adatok, információk kerülnek oldalára, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő információk pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért.

 

A Szolgáltató nem szavatolja a weboldal működésének folyamatosságát vagy hibamentességét, és azt sem, hogy a weboldal vírusoktól mentes, amely a Vásárlók számítógépére és programjaira nézve károsak lehetnek.

 

A Szolgáltató nem vállal szavatosságot továbbá arra, hogy a Vásárló számítógépével és programjaival a weboldal probléma nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a weboldal bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető.

 

A fentiekben részletezett felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való szolgáltatói felelősségre.

XIX. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalás során nem rendeződik, különösen az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

Panasztétel fogyasztó hatóságnál: a fogyasztó Vásárló lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termék felelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes

szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás: amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvitából származó követelését bíróság előtt kívánja érvényesíteni, erre polgári peres eljárás keretében van lehetősége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezéseinek megfelelően. Felek erre az esetre kikötik a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

XX. Értesítések

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felek között létrejött jogviszony alapján, vagy azzal összefüggésben a másik Fél részére küldött valamennyi érdemi tájékoztatást/értesítést e-mailben és/vagy ajánlott (esetlegesen ajánlott tértvevényes) levélben kötelesek megküldeni a másik Fél részére. Szolgáltató (kézbesítési) adatainak a megkeresés, vagy az igényérvényesítés időpontjában hatályos (a weboldalon közzétett) szabályzat fejlécében rögzített adatok, a Vásárló (kézbesítési) adatainak pedig a Vásárló által leadott megrendelésben, ajánlatkérésben, ajánlatban rögzített adatok minősülnek.

 

A Felek a nyilatkozatok és értesítések kézbesítési időpontjának e-mail esetén az e-mail elküldésének időpontját, ajánlott tértivevényes postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) átvételének időpontját, ajánlott postai küldemény (levél) esetén a postai küldemény (levél) feladásától számított 5. munkanapot, a weboldalon közzétett információk esetén a közzététel (weboldalra történő feltöltés) napját tekintik.

XXI. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szabályzatban foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, érvénytelenné válik, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése helyébe, amely érvénytelenné válik, olyan rendelkezés lép, hogy az újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné vált korábbi rendelkezésbe foglalt szerződéses szándéknak, továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a Szerződő Feleket.

 

XXII. Záró rendelkezés

 

A Szolgáltató és a Vásárló között fennálló jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

 

Felek a jelen ÁSZF alapján az őket megillető jogokból, illetve az őket terhelő kötelezettségekből eredő esetleges jogvitájuk vonatkozásában kikötik a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

  

Balogh Attila egyéni vállalkozó

képv.: Balogh Attila

Szolgáltató

Adatkezelési tájékoztató
BEVEZETÉS

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
BEVEZETÉS
Balogh Attila egyéni vállalkozó (székhely: 1205 Budapest Bádogos utca 51. fsz 11.) - a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő - aláveti magát az alábbi tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: haidu.hu
A tájékoztató esetleges módosításai a fenti weboldalon történő közzététellel (feltöltéssel) lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Szolgáltató: Balogh Attila Egyéni vállalkozó
rövídített név: Balogh Attila Ev.
székhely: 1205 Budapest Bádogos utca 51. fsz 11.
cégjegyzékszám: 32598884
adószám: 66199379-2-43
képviselet: Balogh Attila
ügyfélszolgálat: 1205 Budapest Bádogos utca 51. fsz 11.
telefon: +36 30 259 3178
email cím: haiduceramics@gmail.com

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

A SZOLGÁLTATÓ ÜZLETI MŰKÖDÉSÉHEZ, A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adat
az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév
A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges

E-mail cím
Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések, javítás, karbantartás, gyártói visszahívás hatékonyabb egyeztetése

Telefonszám
Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések, javítás, karbantartás, gyártói visszahívás hatékonyabb egyeztetése

Számlázási név és cím
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, javítás, karbantartás, gyártói visszahívás hatékonyabb egyeztetése

Szállítási név és cím
A házhoz szállítás lehetővé tétele

A megrendelés, vásárlás időpontja
Technikai művelet végrehajtása

A megrendeléskori, vásárláskori IP cím
Technikai művelet végrehajtása

2. Az érintettek köre: a webshop weboldalon vásárló, illetve a Szolgáltatóval, adatkezelővel egyéb módon szerződéses jogviszonyt létesítő vásárló valamennyi személy érintettnek minősül.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: amennyiben a megrendelés leadását követően, a megrendelés lemondásra kerül, amelynek következtében a szerződés nem jön létre a felek között, úgy az érintett adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
Amennyiben a számviteli bizonylat kiállításra kerül, úgy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az érintettel történő szerződés megkötéstől számított 3 évig az érintett által megvásárolt termék javítása, karbantartása, a gyártói visszahívás hatékonyabb egyeztetése, intézése érdekében az érintett „e-mail címe”, és „telefonszáma” megőrzésre kerül.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő és alkalmazottai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton: az adatkezelő 1205, Budapest Bádogos utca 51. fsz 11. szám alatti címén
e-mail útján: az haiduceramics@gmail.com e-mail címen,
telefonon: 06-30/2593178 telefonszámon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul,
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni,
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása.
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
MPL Magyar Posta Logisztika Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ugyfelszolgalat@posta.hu, telefonos elérhetőség: +36 80 299-929, zöld szám Budapesten és környékén: +36 1 333-7777, vidéki szállítás: +36 1 333-7777)
DPD Hungária Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép., telefonos elérhetőség: +361 501 6200, E-mail: dpd@dpd.hu)
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; telefonos elérhetőség:+36 1 802 0265 E-mail: info@gls-hungary.com)
Foxpost FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu
Fürgefutár Székhelye, postacíme, ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. Adószáma: 22966331-2-41 Telefon: 06-1-900-96-69 E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
4. Az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi érintett (a meghatalmazott is).
5. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
Banki átutalási megbízás (fizetés)
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a Vásárló átutalási megbízása révén beérkezett vételár könyvelése
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Raiffeisen Bank Zrt. (elérhetőség: 1133 Budapest, Váci út 116-118. Telefon: +36 80 488 588.), weboldala: www.raiffeisen.hu)
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (lakcím, székhely), bankszámlaszám
4. Az érintettek köre: az vásárlást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: a vásárlás révén beérkezett vételár könyvelése, a tranzakció visszaigazolása.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a fizetés lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Online fizetés
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online fizetés

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., telefonszám: +36 80 488 588, e-mail cím: info@raiffeisen.hu, weboldal: https://www.raiffeisen.hu)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: az online vásárlást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás.
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Telefon +36 1 700 4140 Email:info@tarhelypark.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: a megrendelések, visszaigazolások lehetővé tétele.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: au érintettel létrejött szerződés időpontját követő 3 év.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
3. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben akár több évig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.
8. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk - melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek - azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

Az adatkezelő hírlevél, DM tevékenységet nem végez.

PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adat
adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév
Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail cím
Kapcsolattartás

Telefonszám
Kapcsolattartás

Számlázási név és cím
Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése

2. Az érintettek köre: a webshop weboldalon vásárló, illetve az adatkezelővel egyéb módon szerződéses jogviszonyban álló személy és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő és alkalmazottai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,
továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton: az adatkezelő 1205, Budapest Bádogos utca 51. fsz 11. szám alatti címén

e-mail útján: az haiduceramics@gmail.com e-mail címen,
telefonon: 06-30/2593178 telefonszámon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatom, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul:
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudom.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudom kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket (adatfeldolgozókat), hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
levelezési címe: 1530 Budapest, Postafiók: 5.,
Telefon száma: +36 1 391-1400,
Fax száma: +36 1 391-1410,
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra:
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.),
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a),
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról,
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről,
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest 2022.05.06

Tisztelettel:

Balogh Attila Ev.
képv.: Balogh Attila
Szolgáltató, adatkezelő